Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Възможности за развитие на двустранните търговско – икономически отношения България – Либия

 Представители на ръководството на Международния институт за сигурност и сътрудничество Румен Петков и Атанас Терзобалиев посетиха БТПП и се срещнаха с председателя на Палатата Цветан Симеонов.


Целта на работната среща беше обсъждане на успешно приключилото посещение на ръководството на Института в Либия по покана на Министерството на вътрешните работи на северноафриканската страна.

Румен Петков предостави подробна информация относно възможностите за развитие на двустранните отношения България – Либия. Дискутирани бяха най - неотложните мерки, в т.ч. запознаване и информиране на българския бизнес с възможностите за инвестиции в страната, а именно в областта на строителство и инфраструктура, здравеопазване, обучение и сигурност.

Цветан Симеонов констатира застоя във взаимоотношенията с Либия и определи като важна и необходима бъдеща среща с представители на посолството на Либия в България с цел запознаване на българския бизнес със съществуващите разпоредби и законови норми в северноафриканската държава.

Изхождайки от традициите във взаимоотношенията с Либия и ситуацията в момента, БТПП определи необходимостта от активизиране на двустранните отношения не само на държавно равнище, но и чрез подкрепата на неправителствените организации.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата