Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ МАРТ 2012 ГОДИНА

През март 2012 г. в страната са функционирали 1 687 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 49.9 хил., а на леглата - 98.7 хиляди.

В сравнение с предходния месец общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 0.4%, докато леглата в тях намаляват с 3.4%.Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване е 575.2 хил., или с 0.4% повече в сравнение с февруари 2012 г.. Реализираните нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване с 4 и 5 звезди намаляват с 1.6%, докато при тези с 1 и 2 звезди се увеличават с 3.2%, а при средствата за подслон и местата за настаняване с 3 звезди увеличението е с 1.1%. Реализираните нощувки от български граждани в средствата за подслон и местата за настаняване се увеличават със 7.6% и достигат 354.9 хил., докато реализираните нощувки от чужденци намаляват с 9.3% до 220.3 хиляди.
Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване се увеличават със 17.8% в сравнение с февруари и достигат 276.9 хиляди. Относителният дял на българите е 70.0% от всички пренощували лица, като по-голямата част (69.3%) от тях са нощували в хотели с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 82.8 хил. и се увеличават с 11.0%. По-голямата част от чуждите граждани са предпочели хотели, като 70.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки от чужди граждани е 2.7.
Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през март възлиза на 19.3%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - 29.0%, следвана от тези с 3 звезди - 18.5%. Най-ниска заетост на леглата се наблюдава в средствата за подслон и местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 12.6%. В сравнение с предходния месец най-голямо намаление на заетостта на леглата е регистрирано в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - с 2.5 процентни пункта.
Приходите от нощувки достигат 28.4 млн. лв., или с 3.0% повече в сравнение с февруари. Намаление е отчетено в приходите от чужди граждани - с 3.8%, докато приходите от български граждани се увеличават с 9.1%.
Методологични бележки

В статистическото изследване на средствата за подслон и местата за настаняване се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.