Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2012 г. е 601 и спрямо съответното тримесечие на 2011 г. броят им остава непроменен.

Новопостроените жилища в тях са 2 311, или с 25.7% по-малко .Най-голям брой жилищни сгради и жилища са въведени в експлоатация в област Варна - 98 сгради с 448 жилища в тях, област Бургас - 86 сгради с 527 жилища, и област София (столица) - 52 сгради с 231 жилища .Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от
77.8 кв. м през първото тримесечие на 2011 г. на 87.2 кв. м през същото тримесечие на 2012 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в област Пазарджик - 195.4 кв. м, и област Търговище - 161.5 кв. м, а най-малка - в област Смолян - 50.7 кв. м, и област Перник - 65.4 кв. м.