Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА

По предварителни данни през януари 2012 г. индексът на промишленото производство , изчислен от сезонно изгладените данни , намалява с 0.6% в сравнение с декември 2011 година.

През януари 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 3.6% спрямо съответния месец на 2011 година.
Месечни изменения
През януари 2012 г. спрямо предходния месец производството в добивната промишленост намалява със 7.6%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.3%, докато в преработващата промишленост е отчетено увеличение от 2.0%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 20.2%, при производството на основни метали - с 14.4%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 13.1%, при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 12.1%. Спад е регистриран при производството на лекарствени вещества и продукти - с 8.5%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.2%, при производството на електрически
съоръжения - с 6.3%.
Годишни изменения
На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 4.1%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.1%, докато в добивната промишленост е отбелязано увеличение с 0.8%.
Регистриран е спад в производството на инвестиционни продукти (7.6%), в производството на енергийни продукти (4.2%) и в производството на продукти за междинно потребление (2.4%).

Съобщи за „ България без граници „ Национален статистически институт
Публикува Виктория Милчева