Банер
ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА

По предварителни данни на НСИ през януари 2012 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни , е с 1.8% под нивото от предходния месец .

Календарно изгладените данни показват увеличение от 0.2% на строителната продукция през януари 2012 г. в сравнение със същия месец на 2011 година .

Месечни изменения
През януари 2012 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището на предходния месец, като продукцията от сградно строителство намалява с 0.9%, а от гражданско/инженерното строителство - с 3.0% .
Годишни изменения
На годишна база увеличението на строителната продукция през януари 2012 г. се определя предимно от нарастването на гражданско/инженерното строителство със 7.6%, изчислено от календарно изгладени данни, докато при сградното строителство е регистрирано намаление от 4.9% .
Съобщи за „ България без граници „ Национален статистически институт
Публикува Виктория Милчева