Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА , ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА

1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар
Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през януари 2012 г. е с 1.7%

над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2.6%,

в преработващата промишленост - с 1.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%.
В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 6.2%, при производството на химични продукти - с 3.1%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.4%.
Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през януари 2012 г. нараства с 5.3% в сравнение със същия месец на 2011 година. Цените се увеличават в преработващата промишленост - с 6.3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.1%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление - с 3.4%.
Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо януари 2011 г. е отчетено при: производството на химични продукти - с 16.3%; ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.0%; производството на тютюневи изделия - със 7.1%, и производството на хранителни продукти - със 7.0%. Намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 3.2%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.9%.

2. Общ индекс на цени на производител в промишлеността
Общият индекс на цени на производител през януари 2012 г.
нараства с 2.4% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2.5%, в преработващата промишленост - с 2.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.5%.
По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - със 7.2%, при производството на химични продукти - с 3.1%, и при производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 2.1%.
Общият индекс на цените на производител през януари 2012 г. се увеличава с 4.8% в сравнение със същия месец на 2011 година.
В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 5.0% спрямо януари 2011 година. По-съществено увеличение е регистрирано при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - със 7.3%, при производството на хранителни продукти и при производството на тютюневи изделия - с 5.6%, а намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 1.9%.