Банер
БНТ стартира ново развлекателно публицистично шоу – „Срещу новините”

Предаването ще привлече вниманието на образованата младежка аудитория към важните актуални събития в политическия живот на страната. „Срещу новините” съдейства за аналитичното мислене при оценката на новините и ще представя

разнообразни мнения за процесите, важни за обществото. Предаването е едночасово и негов приоритет е да коментира вече известни събития, като търси причинно-следствените връзки в това, което е скрито „под повърхността”.

Съдържанието на формата се дели на три основни сегмента. Това са най-значимите или най-парадоксалните събития през изминалата седмица от вътрешнополитическия или международния живот. Първите две части са коментарни, допълнени с богато видеосъдържание. По някои от темите ще има гости в студиото, а по други ще има кореспонденции от мястото на събитието. Третият сегмент е интервю с личност, която е значима фигура в политиката, поканена по актуална тема от седмицата.

„Срещу новините” ще представи на зрителите и специализирани рубрики - пародии, които преминават в различните броеве на предаването на сериен принцип, поддържайки непрекъснат интереса на зрителя. Такива рубрики са „Гадната новина”, „Директно облъчване”, „Стани зъбат” и др. Освен тези ще бъдат включвани и видео рубриките „Как беше преди“, „Какво си мислят те“ и „Научнопопулярно“.

Предаването „Срещу новините” е интелигентно развлечение, което помага на младите зрители да видят комедията в събитията на деня. То ще търси най-важното и най-странното в обществения живот. Зрителите ще видят емоционалната страна на новините - смешната, но вярна реакция на случващото се.

Предаването е едночасово и стартира на 7 януари, като ще се излъчва всяка събота от 19.00 ч., преди новините на БНТ1. Формата е продукция на !no frame media.