Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ОТВАРЯ СПОРТНИ ОБЕКТИ В СТРАНАТА ЗА БЕЗПЛАТНО ПОЛЗВАНЕ

Министерството на физическото възпитание и спорта стартира „Дни на отворените врати” на спортни обекти в големите градове на България. Инициативата е част от проекта „Никога не е късно за ново начало”, който се изпълнява от МФВС с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Всички желаещи ще имат възможност напълно безплатно да посетят избрани спортни зали и комплекси и да изберат предпочитания от тях и техните близки спорт.

Футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, шортрек, фигурно пързаляне, тенис на маса, фитнес, спортни танци, бокс, фехтовка, аеробика, тенис, мини-голф, бадмингтон, вдигане на тежести и лека атлетика са само част от спортовете, които всеки желаещ ще може да практикува и да научи в рамките на кампанията. Първите „Дни на отворени врати” стартират на 19 и 20 ноември (събота и неделя), в градовете Бургас и Търговище, и ще продължат до края на месец февруари както следва:
БУРГАС:
• Волейбол и баскетбол: Спортна зала „Неохимик“ от 13:00 до 20:30
oДекември 2011 – 3, 4, 10, 11, 17 и 18;
oЯнуари 2012 – 7, 8, 28 и 29;
oФевруари 2012 – 4, 5, 18, 19, 25 и 26.

Проектът е насочен както към работещите българи, така и към хората със специфични рискове за здравето като наднормено тегло, хипертония, затлъстяване, и съответно към българите със силно намалена двигателна активност на работното място. Идеята е хората да бъдат привлечени към спортните комплекси, стадиони и зали и да се включат в инициативите на МФВС заедно с най-големите спортисти и треньори на България.
В рамките на проекта е проведено изследване с национално покритие, което обхваща трудоспособното население на страната на възраст от 18 до 64 години. Целта е да се измери и анализира тяхната физическа дееспособност. Данните от изследването, както и останалите активности в рамките на кампанията „Никога не е късно за ново начало”, ще бъдат оповестени официално на пресконференция в сградата на Министерство на физическото възпитание и спорта, която ще се проведе на 22 ноември, вторник.

За проекта BG051PO001-5.3.03-0001-C0001 „Никога не е късно за ново начало”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият документ е изготвен с финансновата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на физическото възпитание и спорта носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.
Инвестира във вашето бъдеще!