Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ИНФЛАЦИЯ И ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ЗА МАЙ 2011 ГОДИНА

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за май 2011 г. спрямо април 2011 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Инфлацията от началото на годината (май 2011 г. спрямо декември 2010 г.) е 2.6%, а годишната инфлация за май 2011 г. спрямо май 2010 г. е 4.8% .

Средногодишната инфлация за периода юни 2010 - май 2011 г. спрямо периода юни 2009 - май 2010 г. е 4.0%.
През май 2011 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:
•хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.5%;
•алкохолни напитки и тютюневи изделия - намаление с 0.2%;
•облекло и обувки - увеличение с 0.5%;
•жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други
горива - цените остават на равнището от миналия месец;
•жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.4%;
•здравеопазване - увеличение с 0.1%;
•транспорт - увеличение с 1.6%;
•съобщения - намаление с 0.1%;
•свободно време, развлечения и културен отдих - намаление с 0.2%;
•образование - цените остават на равнището от миналия месец;

•ресторанти и хотели - увеличение с 0.2%;
•разнообразни стоки и услуги - цените остават на равнището от миналия месец.

През май са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 2.3%, бял хляб - с 0.3%, свинско месо - с 0.5%, малотрайни и трайни колбаси - съответно с 0.2 и 0.7%, мляно месо (кайма) - с 1.1%, риба и рибни продукти - с 1.1%, пресни млека - с 0.5%, кисели млека - с 0.6%, млечни масла - с 0.6%, маргарин - с 4.2%, ябълки - с 5.4%, цитрусови и южни плодове - с 8.2%, зрял боб - с 1.2%, леща - с 0.6%, захар - с 2.1%, кафе - с 1.9%, вина - с 0.3%, минерална вода - с 0.3%, и други.
През месеца са се намалили цените на следните хранителни продукти: хляб „Добруджа” - с 0.8%, птиче месо - с 0.2%, пасти, торти, сиропирани сладкиши - с 0.6%, бяло саламурено сирене - с 0.7%, яйца - с 2.9%, растителни масла - с 3.0%, домати и краставици - съответно с 14.5 и 22.9%, пипер - всички видове - с 20.1%, зелен лук, чесън и праз - с 11.3%, гъби - с 1.2%, газирани напитки - с 3.2%, бира - с 1.2%, и някои други.
През май в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение при: облекло - с 0.6%, обувки - с 0.3%, материали за ремонт и поддържане на жилище - с 0.7%, газ пропан-бутан за битови нужди - с 3.3%, препарати за почистване - с 0.5%, хладилници и хладилни камери - с 0.7%, перални и съдомиялни машини - с 0.9%, газ пропан-бутан за ЛТС - със 7.4%, автомобилен бензин А95Н - с 2.6%, автомобилен бензин А98Н - с 2.6%, моторни и смазочни масла - с 0.3%, вътрешноселищен обществен транспорт - с 1.2%, автобусен междуселищен транспорт - с 0.3%, услуги в ресторанти, кафенета и други - с 0.3%, и други.
Намаление е регистрирано при цените на: течни горива за битови нужди - с 2.7%, дизелово гориво - с 2.2%, покупка на автомобили втора употреба - с 0.9%, телевизионни приемници и антени - с 1.1%, билети за кина, театри и други - с 1.2%, услуги по настаняване - с 0.9%, продукти за лична хигиена - с 0.2%, комплексни услуги за почивка и туристически пътувания - с 1.3%.
През май цените на лекарствата са се повишили с 0.1%, а на лекарските и стоматологичните услуги - съответно с 0.6 и 0.2%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за май 2011 г. спрямо април 2011 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (май 2011 г. спрямо декември 2010 г.) е 1.4%, а годишната инфлация за май 2011 г. спрямо май 2010 г. е 3.4% .
Средногодишната инфлация за периода юни 2010 - май 2011 г. спрямо периода юни 2009 - май 2010 г. е 3.7%.
Според ХИПЦ през май 2011 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:
•хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.4%;
•алкохолни напитки и тютюневи изделия - намаление с 0.2%;
•облекло и обувки - увеличение с 0.6%;
•жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други
горива - цените остават на равнището от миналия месец;
•жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.2%;
•здравеопазване - увеличение с 0.2%;
•транспорт - увеличение с 1.1%;
•съобщения - намаление с 0.4%;
•свободно време, развлечения и културен отдих - намаление с 0.3%;
•образование - цените остават на равнището от миналия месец;
•ресторанти и хотели - намаление с 0.1%;
•разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.2%.

Индексът на цените за малката кошница (ИЦМК) за май 2011 г. спрямо април 2011 г. е 99.5%, а от началото на годината (май 2011 г. спрямо декември 2010 г.) е 103.9%.
През май цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:
•хранителни продукти - намаление с 1.0%;
•нехранителни стоки - увеличение с 0.1%;
•услуги - увеличение с 0.1%.


Методологични бележки

Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t - 1.
Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на страните от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. ХИПЦ в година t се изчислява с тегла от година
t - 3.
Индексът на цените за малката кошница (ИЦМК) е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. Този индекс в година t се изчислява с тегла от година t - 1.
-------------------------------
Верижните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо предходния месец. Верижните индекси на потребителските цени са измерители на месечната инфлация.
12-месечните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо същия месец на предходната година. 12-месечните индекси на потребителските цени са измерители на годишната инфлация.
Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината измерват изменението на цените през текущия месец спрямо декември на предходната година. Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината са измерител на натрупаната инфлация от началото на годината. През декември всяка година 12-месечният индекс и индексът с натрупване от началото на годината са равни.
Средногодишните индекси на потребителските цени измерват средното изменение на цените за дванадесетте месеца на текущата година спрямо средното изменение на цените за дванадесетте месеца на предходната година. Средногодишните индекси на потребителските цени са измерители на средногодишната инфлация.