Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА

През първото тримесечие на 2011 г. в страната са функционирали 2 041 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване .Броят на стаите в тях е 51.1 хил., а на леглата - 108.7 хиляди.

В сравнение със същия период на 2010 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване нараства с 1.9%, докато на стаите и леглата в тях намалява съответно с 5.1 и 6.8%.
Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през първото тримесечие на 2011 г. нараства с 63.7 хил. (4.3%) в сравнение със същия период на 2010 г. и достига 1 558.6 хиляди.
През първото тримесечие на 2011 г. реализираните нощувки от български граждани в средствата за подслон и местата за настаняване са 881.5 хил. и се увеличават със 77.0 хиляди (9.6%) спрямо съответното тримесечие на 2010 година. Същевременно намалява броят на реализираните нощувки от чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване с 1.9%. Повече нощувки са реализирали гражданите на: Исландия - с 313.4%, Република Корея - със 145.6%, Швейцария - със 140.9%, Украйна - с 52.6%, Хърватия - с 52.6%, Турция - с 37.9%, Китай - с 22.9%, Република Македония - с 21.4%, Австралия - с 18.4%, и други. Намаляват нощувките на чужди граждани в средствата за подслон и местата за настаняване от: Португалия - с 52.3%, Дания - с 43.0%, Унгария - с 38.6%, Белгия - с 38.0%, Южна Африка - с 33.5%, Австрия - с 32.2%, Люксембург - с 31.0%, Словакия - с 23.9%, Испания - с 23.9%, Япония - с 19.8%, Германия - с 19.0%, Малта - с 16.1%, и други.
През първото тримесечие на 2011 г. се увеличава и общият брой на пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване с 25.0 хил. (3.8%), като достига 680.2 хиляди. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 67.3%. Пренощувалите чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване са с 3.2 хил. (1.4%) по-малко спрямо същия период на предходната година, като най-висок е делът на гражданите от Гърция (17.6%). Почти всички чужди граждани - 98.8%, са предпочели да нощуват в хотели, а в останалите средства за подслон са нощували само 1.2% от тях.
Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през първото тримесечие на 2011 г. е 16.3%, което е с 1.4 процентни пункта над регистрираната за същия период на 2010 година.
Приходите от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване през първото тримесечие на 2011 г. са с 1.9% повече в сравнение с първото тримесечие на 2010 г. и достигат 75.2 млн. лв., като приходите от реализираните нощувки от чужди граждани намаляват с 1.6% - 0.7 млн. лева.
Методологични бележки

В статистическото изследване на средствата за подслон и местата за настаняване се включват категоризираните хотели, хижи, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период. До края на 2006 г. са наблюдавани категоризираните средства за подслон и места за настаняване с над 30 легла.
В обхвата на показателя други места за краткосрочно настаняване от 2003 г. са добавени частни квартири, ваканционни селища, бунгала и други места за краткосрочно настаняване, а от
2006 г. се наблюдават и частните апартаменти и почивните домове.