Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Холдинг БДЖ завърши първото тримесечие на 2011 г. с над 3,5 млн. лв. увеличение на приходите

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД завърши първото тримесечие на 2011 г. със стабилизирани финансови параметри и увеличение на превозените товари.

Данните показват, че превозите на товари са повишени спрямо същия период на предходната година и това доведе до увеличаване на приходите от превоз на товари с 3,6 млн. лева.

Увеличение има и при фериботните превози. За І-во тримесечие на 2011 г. е отчетен ръст на превозите през фериботен комплекс Варна с 19%.
Отчита се и нарастване на пътуванията с бързи влакове по дестинации София-Видин – София, София-Благоевград и София-Бургас-София.

В областта на Ро-Ла превозите Холдинг БДЖ разработи технология за превоз на товарни автомобили с железопътен транспорт. Вече са извършени ремонтни дейности на терминал Свиленград за използването му за натоварване и разтоварване на автомобили на собствен ход при необходимост – митнически проверки, технически неизправности и др. Разработено е и е съгласувано разписание на блок-влакове за извършване на комбинирани превози между терминалите Халкали (Турция) – Драгоман (България). Проведени са срещи с Турските железници и има договореност с турски оператор, който ще оперира и на турска и на българска територия. Обявена е открита процедура за наемане на вагони.