Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

За 7-ма поредна година Райфайзен стартира платена Стажантска програма

•75 стажантски места за студенти от икономическите специалности на висшите учебни заведения

Райфайзенбанк стартира ежегодната си стажантска програма за студенти от икономическите специалности

на висшите учебни заведения, като през тази година 75 стажанти ще могат да приложат на практика знанията си в администрацията или клоновата мрежа на банката. За стажантската програма могат да кандидатстват студенти от икономическите специалности в университети в страната и чужбина, които са III-ти или IV-ти курс, владеят английски език и имат отлични комуникативни умения. По време на програмата студентите, одобрени за стаж, ще получават възнаграждение.
Продължителността на стажа е два месеца, като той ще се провежда през месеците юни, юли и август, както в отделите на Централното управление на банката - Корпоративно банкиране, Трежъри, Събиране на вземания, Кол център, Разплащания и операци, Банкови карти, Кредитна администрация, Управление на риска, така и в клоновата й мрежа на територията на цялата страна.
Програмата включва теоретична подготовка (специализирано въвеждащо обучение) и практически стаж под ръководството на квалифицирани ментори, които ще подпомагат и наблюдават работата на всеки стажант.
От старта на програмата на Райфайзенбанк през 2004 г. до момента, по нея са се обучавали над 790 стажанти, повече от 40% от които са били назначени впоследствие на работа в банката. Подробна информация за стажантската програма на Райфайзенбанк може да бъде намерена на сайта на банката www.rbb.bg.