Банер
ЕБВР продължава да подкрепя възстановяването на българския лизингов пазар

20 млн. евро заем за Райфайзен Лизинг България увеличава финансирането за малки и средни предприятия

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отпуска заем в размер на 20 млн. евро на Райфайзен

Лизинг България, част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл, като с това допълнително подобрява достъпа на българските предприемачи до финансиране. Средствата от заема са предназначени за финансиране на малки и средни предприятия в страната.

Със средствата от кредитната линия ще бъде предоставяно лизингово финансиране на местни компании за капиталови инвестиции с цел разширяване на бизнеса им, включващи закупуване на оборудване, лекотоварни автомобили, камиони и ремаркета, както и на леки автомобили за търговски цели.

Лизингът е важен източник за финансиране на инвестициите на малките и средни предприятия в България в дълготрайни активи. Местният лизингов пазар бе засегнат значително от световната финансово-икономическа криза, което доведе до остър спад на обема на новоотпуснатото лизингово финансиране през последните няколко години. Проектът на ЕБВР и Райфайзен Лизинг ще допринесе за увеличаване на лизинговото финансиране в страната и ще насочи финансови средства за подкрепа за малките и средни предприятия в България, които все още имат ограничен достъп до други източници на финансиране.

Райфайзен Лизинг България, чиито капитал е 100% собственост на Групата Райфайзен Банк Интернешънъл, е една от водещите лизингови компании на българския пазар, като финансирането на малки и средни предприятия възлиза на повече от 40% от портфейла й. Компанията е партньор на ЕБВР от 2006 г. в рамките на програмата на ЕС и ЕБВР за финансиране на малки и средни предприятия. Настоящата кредитна линия е третата поред, която ЕБВР отпуска на Райфайзен Лизинг България, като с нея общият обем на финансирането, шредоставено от ЕБВР на компанията, достигна 40 млн. евро.

“Малките и средни предприятия играят жизненоважна роля в българската икономика и този проект ще допринесе за разширяването и допълнителното развитие на сектора. По-специално, предоставеното от ЕБВР финансиране ще увеличи достъпа на предприемачите до стабилен финансов ресурс и ще им помогне да се справят с ликвидните проблеми. В същото време благодарение на този проект ще бъде подкрепен местният лизингов пазар, както и дългогодишният партньор на Банката – Райфайзен Лизинг България, което ще спомогне за диверсификацията на източниците за финансиране на компанията“, каза Даниел Берг, Директор на ЕБВР за България.

“Райфайзен Лизинг България е стабилен партньор на малките и средни предприятия в страната. Благодарение на тази кредитна линия допълнително ще подкрепим малкия бизнес, като му предоставим изгодни финансови условия”, каза Добромир Добрев, управител на Райфайзен Лизинг.

От началото на дейността си в България ЕБВР е вложила над 2.4 млрд. евро в различни сектори на икономиката, като по този начин е допринесла за мобилизирането на допълнителни инвестиции от други източници на стойност от над 5 млрд. евро.

###

ЕБВР, притежавана от 61 държави и 2 междуправителствени организации, подкрепя развитието на пазарната икономика и демокрациите в страните от Централна Европа до Централна Азия. www.ebrd.com

Райфайзен Лизинг България ООД (www.rlbg.bg) е универсална лизингова компания, която предлага услугите си чрез клоновата мрежа на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Райфайзен Лизинг България е собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД (24.5%) и Райфайзен-Лизинг Интернешънъл ГмбХ (75.5%). Дружеството притежава 100% от акциите на Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД. От своя страна Райфайзен-Лизинг Интернешънъл ГмбХ е притежавана от Райфайзен Лизинг ГмбХ (25%) и Райфайзен Банк Интернешънъл АГ, която също така е и основен акционер в Райфайзенбанк (България) ЕАД.