Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Райфайзенбанк с промоция по ипотечните си кредити

•Безплатно предварително одобрение на кредита за един ден
•По-нисък лихвен процент
•Промоция до 30 септември 2011 г.

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания по ипотечните си кредити, отпускани по европейската линия за жилищно кредитиране, предоставена от Европейския фонд за Югоизточна Европа (ЕФЮЕ). В рамките на кампанията клиентите получават безплатно предварително одобрение на кредита за един ден на база на предоставените документи за доход, което ги улеснява при търсенето на жилище. По този начин те разполагат с по-голяма гъвкавост и свобода при търсене на най-подходящия за тях имот и при преговори с агенции за недвижими имоти.
Жилищното финансиране по кредитната линия на ЕФЮЕ се отпуска в евро, като максималният срок на изплащане е 30 години, в случай че кредитът се използва за покупка на жилище, и 20 години, когато се ползва за ремонти и подобрения. Максималният размер на кредита е до 100 000 евро, а лихвеният процент е плаващ и се преизчислява два пъти в годината (април и октомври) на базата на движението на ЮРИБОР. В рамките на промоцията, която продължава до 30 септември 2011 г., лихвата възлиза на 6.75% годишно при покупката на застрахователен пакет “Живот” или “Злополука”, както и при ползването на интернет банкирането на Райфайзенбанк и на пакет банкови услуги “Комфорт” с поне едно регистрирано комунално плащане. Клиентите не дължат такса за разглеждане на документите, както и такса за предсрочно погасяване след третата година от срока на кредита.