Банер
Летище София подобрява сигурността и по-бързата обработка на пътникопотока

Близо 3 200 000 лева ще бъдат инвестирани тази година за повишаване на сигурността на летище София. Тези действия са предприети по разпореждане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков

и са свързани с европейските мерки и процедури за повишаване на сигурността на летищата в Европа и по-бързата обработка на пътникопотока на летище София.

В момента на Терминал 1 и 2 на летище София са инсталирани повече от 320 камери. Предстои да бъде обявена процедура за закупуване на допълнителни 130 камери, които ще бъдат разположени на Терминал 1 и 2, и в други зони на летището. Поръчката е на стойност близо 1 500 000 лева. След разширяването на зоните за видеоконтрол общият брой камери на двата терминала ще стане близо 450.

Летище София е стартирало процедура за закупуване и монтиране на общо 25 метал- детекторни рамки по стандарт 2 на Европейската комисия на стойност около 700 000 лева.

Предстои доставката на 10 рентгена на стойност около 1 000 000 лева.

Всички средства са осигурени от приходите на летище София.