Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

МТИТС подготвя издаване на пощенско-филателни продукти през 2012 година

60 пощенско-филателни продукта са издадени от 2010 година досега, като 12 от тях са пуснати в употреба през първите четири месеца на тази година. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията започна да събира предложения за издаване на пощенски марки и пощенски продукти през 2012 г. Предложения се приемат до 30 юни 2011 г.

Постъпилите заявления се разглеждат от Специализиран експертен съвета по маркоиздаване към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. В българското маркоиздаване с пощенски марки и продукти се отбелязват кръгли годишнини, свързани със значими събития, с живота и дейността на бележити личности и др. Поради тази причина в Годишния тематичен план, който се утвърждава от министъра, се включват ограничен брой теми, за които се издават пощенски продукти.

Планът съдържа теми, разпределени в няколко раздела: България – наша родина (История и годишнини, Култура и изкуство, Екология, Спорт, Фауна, Флора, Транспорт и Празници), България и Европа и България и света.