Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

По предварителни данни на Евростат през 2010 година дефицитът на сектор „Държавно управление” на ЕС-27 възлиза на 784 107 млн. евро, или 6.4% от БВП.
Най-висок дефицит като процент от БВП отчитат Ирландия (-32.4%), Гърция (-10.5%) и Великобритания (-10.4%).

В Р България дефицитът възлиза на 3.2% от БВП. Най-нисък дефицит като процент от БВП е отчетен в Люксембург (-1.7%), Финландия (-2.5%) и Дания (-2.7%). Естония регистрира малък излишък (0.1%), а Швеция е в баланс (0.0%) .
През 2010 година дългът на ЕС-27 възлиза на 9 828 232 млн. евро, или 80.0% от БВП. Най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (6.6% от БВП), България (16.2% от БВП) и Люксембург (18.4% от БВП). Четиринадесет страни членки отчитат ниво на държавен дълг по-висок от 60% от БВП за 2010 година: Гърция (142.8%), Италия (119.0%), Белгия (96.8%), Ирландия (96.2%), Португалия (93.0%), Германия (83.2%), Франция (81.7%), Унгария (80.2%), Великобритания (80.0%), Австрия (72.3%), Малта (68.0%), Нидерландия (62.7%), Кипър (60.8%) и Испания (60.1%) .