Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Райфайзенбанк с промоция по депозитите си

По-високи лихви по “Депозит 3+3”
Промоция до края на май

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания по “Депозит 3+3”, по време на която лихвеният процент през втория

тримесечен период достига до 5.50% годишно за депозити в лева и до 4.50% годишно за депозити в евро. През първия тримесечен период лихвата възлиза на 3.50% в лева и 2.50% в евро.
“Депозит 3+3” е разделен на два тримесечни периода, като лихвата нараства през втория период. Клиентите имат възможност за теглене и довнасяне на средства в края на всеки тримесечен период, а лихвата за първия период се капитализира към сумата на депозита. В края на второто тримесечие, в случай че потребителят не открие нов “Депозит 3+3”, влогът се подновява автоматично като стандартен срочен депозит за три месеца в съответната валута. Минималната сума за откриване е 500 лева или 250 евро, а промоционалните условия по “Депозит 3+3” са валидни до 31 май 2011 г.
Райфайзенбанк подобрява условията и по едногодишния си депозит в евро - лихвеният процент е до 5.00% на годишна база и важи за нови клиенти и такива с падежиращи депозити, които довнесат нови за банката средства до 30 април 2011 г. Освен в офисите на банката, промоционалните депозити могат да бъдат откривани и в интернет, чрез Райфайзен Онлайн, като натрупаните текущи лихви могат да бъдат следени ежедневно.