Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Райфайзенбанк дарява 17 600 лв. на екопроекти в рамките на кампанията за потребителски кредит

•Промоцията продължава до 30 април 2011 г.
Райфайзенбанк дари 17 600 лв. на трите еко проекта, включени в дарителската инициатива на банката “Избери, за да помогнеш” 2010 г., в рамките на промоцията си по

потребителски кредит, съпроводена с мащабна информационна кампания с еко насоченост. В периода от 21.02.2011 до 31.03.2011 г. Райфайзенбанк дари половината от таксата за обработка на всяко подадено искане за кредит. Средствата ще бъдат поделени поравно между проекта на Спасителния център за диви животни, Стара Загора за изграждането на посетителски кът, проекта на Природен парк “Рилски манастир” за изграждането на еко пътека и проекта на Природен парк “Шуменско плато” за изграждането на еко пътека и стълби за достъп до скалните манастири.
В рамките на кампанията всеки попълнил анкета, свързана с опазването на околната среда участва в томбола с награди – 7 ваучера на стойност 300 лв. от веригата Техномаркет за покупка на уреди, щадящи околната среда. Наградите ще бъдат изтеглени на 26 април 2011 г. в присъствието на нотариус, а спечелилите ще бъдат уведомени по телефона.
Резултатите от анкетите до момента сочат, че 84% от попълнилите използват домакински електроуреди клас А, 83% използват в дома си енергийно ефективни крушки, 57% събират разделно битовите си отпадъци, 53% са поставили изолация в жилището си, а 14% са подпомогнали еко инициатива. Сборът от отговорите на анкетата надхвърля 100% поради възможността да се избира повече от един отговор.
Промоцията по потребителския кредит с еко насоченост продължава до 30 април 2011г., като клиентите могат да ползват до 2% отстъпка от стандартните лихвени условия за потребителски кредити на Райфайзенбанк и 50% по-ниска такса за обработка на искането за кредит. Лихвеният процент възлиза на 9.95% годишно за кредити в евро и 10.95% годишно за кредити в лева при осигуряването на поръчител, превод на работната заплата и ползването на Екопрограма, включваща пакет “Разплащателна сметка” с регистрирано онлайн банкиране, комунално плащане и електронни извлечения – продукти и услуги, чието използване намалява разхода на хартия. Срокът на кредита е до 7 години, а максималната сума до 30 000 лева или 15 000 евро.