Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА

По предварителни данни на НСИ през февруари 2011 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни , е с 1.1% под нивото от предходния месец .
Календарно изгладените данни показват спад от 13.6% на строителната продукция през февруари 2011 г. в сравнение със същия месец на 2010 година.

Месечни изменения
През февруари 2011 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището на предходния месец, като продукцията от строителство на сгради намалява с 0.4%, а гражданско/инженерното строителство - с 1.6%.

Годишни изменения
На годишна база намалението на строителната продукция през февруари 2011 г. се определя предимно от отрицателния темп при гражданско/инженерното строителство, където спадът е 19.0%, изчислен от календарно изгладени данни, а в сградното строителство намалението е 9.5%.