Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ИА „Морска администрация” организира конференция в гр. Русе

На 19 април 2011 г. (вторник) от 10.00 часа в сградата на дирекция „Морска администрация – Русе”, ул. „Славянска” № 4 ще се проведе първата национална среща с представители на заинтересованите ведомства и компании по проект “Мрежа за сътрудничество за логистика и морско образование с фокус върху вътрешния воден транспорт в Дунавския коридор, което е подкрепено от иновативни решения” (NELI).

Организатор на срещата е Изпълнителна агенция „Морска администрация” – партньор по проекта в изпълнение на дейностите по работен пакет 1.4.
На първата национална среща за представяне на проекта са поканени представители на държавната администрация, на средни и висши училища с образователна насоченост към вътрешния воден транспорт, обучителни центрове, транспортни фирми и др..
Проектът се изпълнява по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013” и има следните цели:
-да се изгради мрежа за сътрудничество между различните организации, свързани с образованието и обучението по вътрешния воден транспорт с цел да се улесни тяхното бъдещо сътрудничество;
-да се проектира и оптимизира електронно обучение по навигацията по вътрешните водни пътища, като се преодолеят различията в отделните региони на Югоизточна Европа;
-да се насочи общественото внимание върху важната роля на новите (иновативни) методи за обучение в областта на навигацията по вътрешните водни пътища, свързани със специфични занимания за младите;
-да се постави началото на създаване на информационни и обучителни центрове по вътрешни водни пътища.
Представителите на медиите могат да присъстват по време на цялото заседание.