Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Договор с църквата?

Събота, 9 април, 19:30 ч.
тема: Договор с църквата?
автор: Даниела Пехливанова и Ралица Стоянова

 

По закон църквите са със статут на юридически лица, което означава, че са и работодатели, а не само институция, т.е. имат право да назначават и да упражняват определени дейности. Това също означава, че трябва да осигуряват служителите си и да им плащат осигуровки. По тази причина би трябвало да подлежат на проверка...

Възможно ли е някой да се опита да откаже достъп на орган по приходите в църквата? Има ли санкция за възпрепятстване? Колко пъти инспекция по труда е проверявала която и да е църква? Има ли свещеници, които са принуждавани да подписват декларации, че не искат да работят на трудови договори? Колко от свещениците у нас имат платени здравни и пенсионни осигуровки?...

Нова телевизия