Банер
Силните икономики в Централна и Източна Европа

подкрепят местните капиталови пазари независимо от страхa от инфлация

• Икономическият растеж в ЦИЕ и Австрия остава стабилен

• Страховете от инфлация не влияят на икономическия растеж
• Препоръка "Купувай" за капиталовите пазари в ЦИЕ
• ATX: растежът на печалбите през тази година ще достигне 34%
• Препоръки: Bene, conwert, Gazprom, Getin Holding и Globe Trade Center

Ще задуши ли инфлацията настоящата тенденция на растеж в Централна и Източна Европа (ЦИЕ)?, “Не”, казва Петер Брециншек, директор на Райфайзен Рисърч, която е част от Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ). “Временно очакваме по-висок инфлационен риск през 2011 г., като потребителските цени ще се повишат с 6.9% в ЦИЕ и 2.6% в Австрия, но това ще има незначително влияние върху растежа на БВП в региона”, добавя той.

Анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват икономическото възстановяване в ЦИЕ като цяло да продължи през първата половина на 2011 г. Все пак, възстановяването в отделните подрегиони вероятно ще продължи да протича с различна скорост. Прогнозите ни за 2011 г.и 2012 г. са темповете на растеж на БВП в Централна Европа (с изключение на Унгария), Русия и Украйна да останат малко по-ниски от дългосрочните средни стойности от преди кризата. Растежът на БВП в Централна Европа (ЦЕ) се предвижда да бъде 3.1% през 2011 г. и 3.8% през 2012 г., докато икономиките на ОНД се очаква да достигнат растеж от съответно 4.9% и 4.5%. Според Райфайзен Рисърч само икономиките в Югоизточна Европа (ЮИЕ) ще продължат да отчитат по-ниски нива на растеж на БВП в сравнение с нивата от преди кризата, като анализаторите прогнозират 1.8% за 2011 г. и 3.4% за 2012 г. “В допълнение на това, ЮИЕ остава уязвима от негативни последици от повишените цени на храните и енергията. Повечето страни в Централна Европа, както и ОНД, се характеризират с определена степен на издръжливост по отношение на негативните ефекти от повишените цени на храните и енергията”, обяснява Брециншек.

Той очаква растежът за целия регион на ЦИЕ да бъде 3.9% за 2011 г. и 4.1% за 2012 г., което е приблизително 2 процентни пункта повече от прогнозирания за еврозоната икономически растеж от 1.8% за тази година и 1.9% за следващата.

Райфайзен Рисърч очаква австрийската икономика да продължи да се представя сравнително по-добре през 2011 г., като отчете растеж на БВП от 2.5%. Въпреки че този растеж ще превърне Австрия в един от най-бързо растящите региони в еврозоната, страната най-вероятно ще достигне нивата на своя реален обем на БВП от преди кризата някъде през 2011 г., смята Брециншек.

Югоизточна Европа – най-уязвима от високите цени на храните и енергията

Райфайзен Рисърч направи анализ на 14 страни от ЦИЕ за тяхната уязвимост при повишаване на цените на храните и енергията, сравнявайки подрегионите вътре в Централна и Източна Европа, а не целия регион с други региони по света. Според анализаторите, отделните икономики в ЦИЕ се характеризират с различна степен на уязвимост в зависимост от тяхната специфична икономическа структура, както и от равнището на икономическото им развитие.

“Русия и Украйна печелят от позициите си на износители на енергия и храни; от факта, че външните им позиции са по-стабилни от тези на повечето страни от ЮИЕ, както и от огромния си потенциал за спестяване на енергия. Относителната издръжливост на централноевропейските държави произлиза от малката тежест на енергията и храните в техните потребителски кошници и от сравнително стабилните им външни позиции”, обяснява Брециншек. Анализът на Райфайзен Рисърч стига до извода, че централноевропейските държави като Чехия и Полша също имат умерена склонност за внос на храни. Унгария е изключение в този подрегион, тъй като се характеризира със силна зависимост от внос на храни и енергия, докато външните й позиции остават по-слаби в сравнение с останалите страни в Централна Европа. “Уязвимостта на Югоизточна Европа към покачването на цените на храните и енергията се обуславя предимно от големия дял на тези стоки в техните потребителски кошници, значителния внос на енергия, както и от структурно слабите им външни позиции. В страните, които определихме като най-уязвими, политически действия като повишаване на цените или данъците с цел оздравяване на публичните финанси, би трябвало да се предприемат внимателно и в подходящия момент. В противен случай, увеличаването на специфичните за всяка страна рискове, свързани с повишаването на цените на енергията и храните, може да влоши инвеститорското доверие”, добавя Брециншек.

Валутната прогноза отразява икономическите различия в ЦИЕ

Прогнозата за валутните курсове и лихвените нива в ЦИЕ отразява икономическите различия в региона. Докато някои централни банки в ЦИЕ като тези в Чехия, Полша и Русия следват политиката на Европейската централна банка и вече са затегнали позициите си, други като тези в Унгария и Румъния са много по склонни да използват всяка възможност за маневриране, за да запазят постоянни нивата. “Тази разнопосочна перспектива частично се отразява в нашата валутна прогноза. Полската злота и чешката крона би трябвало да останат по-силни в следващите 3 до 6 месеца. Предстоящото засилване на еврото спрямо долара трябва да подкрепи онези валути, които се считат за повлияни от еврото, като например злотата”, казва Брециншек в анализа. Той е по скептичен по отношение на унгарския форинт и румънската лея, за които очаква в най-добрия случай, търговия при приблизително настоящите нива. “При тези прогнозирани валутни курсове и лихвени проценти предпочитанията ни се насочват към позиции в облигации, деноминирани в местни валути, при които цикълът на повишение на лихвените нива ще приключи скоро. Затова препоръчваме дълги позиции в полски облигации, деноминирани в местна валута. По-скептични сме относно деноминираните в чужда валута правителствени и корпоративни облигации в ЦИЕ. Тези пазари са прекалено ограничени ценово, докато нашата прогноза за основните нива – особено в еврозоната, е предизвикателство за период от 3 до 6 месеца”, допълва той.

Капиталовите пазари в ЦИЕ все още се възстановяват

Брециншек очаква положителният тренд на капиталовите пазари в ЦИЕ да продължи и през второто тримесечие на 2011 г. Като цяло, по-положителното развитие на световната икономика и изобилието на ликвидност трябва да осигурят добри условия за покачване на акциите на фондовите пазари на ЦИЕ от още 6 до 11%. Още повече, че капиталовите пазари в Централна и Източна Европа са подкрепени и от привлекателните оценки и перспективите за растеж на местните компании. “През второто тримесечие очакваме общо взето позитивно развитие на цените на акциите и предпочитаме региона на Югоизточна Европа и – с поглед към цените на петрола – Русия, пред акциите в Централна Европа. Като цяло, предпочитаме циклична позиция по отношение на секторите”, препоръчва Брециншек.

Динамиката на растеж остава силна

"Предвид факта, че нивото от 86% на натоварване на производствените мощности в Австрия е най-високото в еврозоната, инвестиционният климат по отношение на заводите и съоръженията е повече от привлекателен. Това ще подкрепи растежа на австрийския БВП през 2011 г., който очакваме да достигне 2.5% в сравнение с 1.8% за еврозоната”, казва Биргит Курас, главен анализатор в Райфайзен Центробанк АГ. Докато през 2010 г. износът беше главният двигател на растежа, Курас очаква инвестициите и индивидуалното потребление да играят тази роля през 2011 г. Дори инфлацията – за 2011 г. анализаторите на Центробанк прогнозират годишна инфлация за Австрия от 2.6% – не би трябвало да повлияе на положителното развитие на икономиката на страната. Според тази оптимистична прогноза Австрия ще се превърне в една от най-бързо растящите страни в Европа.

Общите условия за ATX остават непроменени

През последните няколко месеца на австрийския капиталов пазар имаше серия от ръстове и спадове. След удовлетворителния старт на 2011 г. (ATX мина 3000 пункта през февруари), изненадващото развитие в арабския свят и трагичните събития в Япония доведоха до рязък ръст на нежеланието на инвеститорите да поемат риск. За разлика от съответните пазари в Централна и Източна Европа, ATX отчете загуби, като ръстът от началото на годината е отрицателен. Въпреки това “общите условия за австрийския капиталов пазар не са се променили значително през последните няколко седмици”, смята Курас. Условията за растеж остават в сила и австрийските публични финанси все още са относително стабилни. Условията за допълнителен ръст на печалбите са налице, тъй като няма сигнали за спиране на възстановяването в Централна и Източна Европа, като дори икономиките от Югоизточна Европа излизат от фазата на стагнация. В резултат на променената композиция на ATX – делът на финансовия сектор нарасна – ръстът в печалбите за тази година се очаква да бъде около 34%, което е значително над прогнозното ниво при “старата” композиция на индекса (+22%). По този начин, австрийските компании продължават да отчитат по-голям растеж в сравнение с компаниите включени в DAX или Euro Stoxx 50. Със съотношение цена/печалба (P/E) от 11.9, нивата им на оценка могат да бъдат разглеждани като атрактивни. Курас е убедена, че позитивните общи условия за австрийския капиталов пазар остават налице и ATX би трябвало да се представи положително през предстоящите месеци. Тя прогнозира ATX да достигне 3100 пункта към края на юни и 3300 в края на годината.

Препоръки: Bene, conwert, Gazprom, Getin Holding и Globe Trade
Center

Финанси
През 2011 г. се очаква финансовите акции да се възползват от намаление на разходите за риск и от възстановяване на корпоративното финансиране. Щефан Максиан, който оглавява корпоративния анализ в Райфайзен Центробанк, залага на банките, ориентирани към банкирането на дребно, тъй като очаква да се възползват от позитивното въздействие на намаляващите разходи за риск, най-вече в контекста на клиентите-физически лица в Централна и Източна Европа, а също така и поради факта, че банките със стабилна депозитна база ще се възползват от растящите маржове на фона на покачващите се лихвени проценти. Поради тази причина, фаворитите на Райфайзен Центробанк в Полша са PKO BP и Getin Holding. В Австрия, Ерсте Банк изглежда, че е на атрактивно ниво, тъй като пазарът е калкулирал в цената й въведения в страната банков данък.

Недвижими имоти
Печалбите на акциите на компаниите от сектора на недвижимите имоти показа ясна тенденция на растеж през последните няколко тримесечия. През март Immofinanz, conwert и CA Immo се покачиха в ATX, индексът на сините чипове на борсата във Виена. Максиан вижда “значителен потенциал” за Иммофинанц (Immofinanz), най-голямата австрийска група в сектора на недвижимите имоти, след успешното реструктуриране на компанията и осъщественото наскоро рефинансиране на две конвертируеми облигационни емисии. conwert би трябвало да продължи да се възползва от голямото търсене на висококачествени недвижими имоти, както от страна на частни, така и от страна на институционални инвеститори. Според Райфайзен Центробанк, Глоуб Трейд Център (Globe Trade Center) има най-голям потенциал сред акциите на полските компании за недвижими имоти, благодарение на портфейла на компанията от офиси в най-големите полски градове.

Петрол и газ
Секторът петрол и газ се характеризира с растящи цени на петрола, ниски маржове на печалба, с които работят рафинериите и нарастващо значение на природния газ. Ситуацията в Япония ще предизвика по-голямо търсене на газ и по-този начин ще затвърди допълнително тази тенденция. В краткосрочен аспект, Максиан очаква ръст в цената на азиатската LNG. В дългосрочен план, ще има отражение върху световната цена на газа, тъй като Европа все повече разчита на централи, захранвани с газ. От тази гледна точка руската Газпром, един от най-важните играчи в този сектор, е позиционирана отлично. “Очакваното подписване на договор за доставка на газ в Китай от страна на Газпром и новата формула за ценообразуване на европейския експорт също говори в полза на тази акция”, смята Максиан. Райфайзен Центробанк също така вижда потенциал и у другите производители на газ като OMV, MOL или Petrom.

Комунални услуги
Водещата тема в сектора на комуналните услуги е настоящият дебат за атомната енергия в Германия и неговото влияние върху цените на електричеството, въпреки че все още не е напълно ясна посоката, която ще бъде избрана. Фербунд (Verbund) и ЧЕЗ са главните печеливши от растящите цени на електричеството, но и EVN също така индиректно е на печелившата страна, благодарение дела си във Фербунд.

Строителство
В строителната индустрия картината не е ясна. Динамиката в инженерното строителство се подобри в последно време, докато спадът в сектора на гражданското строителство отразява ограниченията в публичните бюджети. Препоръките на Максиан за акции на строителни компании: Polimex-Mostostal, Wienerberger и Zumtobel. Цикличната акция на Bene може да се възползва от настоящото възстановяване на пазарите и да се върне към печалба в рамките на тази бизнес година.

Телекомуникации
Изплащането на дивиденти е на фокус в сектора на телекомуникациите през второто тримесечие, отразявайки факта, че средната доходност на акциите на телекомите в Централна и Източна Европа възлиза на повече от 8%. Максиан очаква през 2011 г. фирмите в този сектор да отчетат по-лек спад в резултатите си, но въпреки това да не се върнат към положителни темпове на растеж.