Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Започва проучване на разпространението на бърз интернет в страната

Представително за страната изследване на разпространението и използването на широколентов интернет и на свързани с него услуги, с фокус върху селските райони, ще бъде извършено в рамките на прединвестиционно проучване, обявено от Министерството на земеделието и храните.

Анализът подпомага проучвателната фаза на инициативата за бърз интернет в отдалечени селища като се използват средства от Програмата за развитие на селските райони.

Изследването ще позволи да бъдат прецизирани целевите райони за включване в бъдещи инвестиционни инициативи. Ще бъде създадена карта на съществуващата широколентова електронна съобщителна инфраструктура в тези части на страната; социално-икономическото развитие на населените места, потенциалното търсене и потребление на интернет и електронни услуги, както и анализ на необходимите финансови ресурси за осигуряване на такава свързаност.

С цел повишаване ефективността на инвестицията се предвижда в отдалечените райони да бъде предприета кампания за разясняване и популяризиране на предимствата на Интернет и електронните услуги и повишаване на уменията на населението и бизнеса в тази сфера.