Банер
Заместник-министър Ивайло Московски участва в конференция за развитието на инфраструктурата на България

Заместник-минстърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски участва днес в VI Годишна конференция "Стратегическа инфраструктура, България 2011. Приоритети 2020".


При откриването на събитието Ивайло Московски представи основните насоки в развитието на Трансевропейската транспортна мрежа и ролята на България в дългосрочен план до 2020 г. Сред приоритетните проекти за развитие на TEN-T мрежата има три, които преминават през територията на нашата страна. Това са „Изграждане на Автомагистрала Струма (София – Кулата)”, „Елиминиране на тесните места по Рейн – Майн – Дунав”, включващ целия участък на реката на българска територия и „Модернизиране на железопътната линия Видин – София – Кулата”, обясни заместник-министърът.

След одобряване на Зелената книга за Трансевропейската транспортна мрежа през 2009 г. започна процес на преразглеждане на насоките за развитие за създаването на една непрекъсната транспортна мрежа в рамките на Европейския съюз. Предвижда се развитието на Трансевропейската транспортна мрежа да бъде на две нива: широкообхватна мрежа и централна мрежа от стратегически най-важни възли и връзки. Бъдещата Трансевропейска транспортна мрежа трябва да осигури изграждането на липсващите връзки и да предложи географски балансиран достъп.

В процеса на преразглеждане на насоките, българската страна събра, обработи и предостави на Европейската комисия информация и карти на транспортната мрежа по видове транспорт. Бяха изготвени предложения за включване на участъци от транспортната инфраструктура на Р България в т.нар. „широкообхватна мрежа”. Предложенията бяха надлежно обосновани и защитени по време на провелите се в Брюксел Комитети за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа и покриват изцяло критериите, определени от Комисията, допълни Ивайло Московски.

Конкретните предложения на българската страна за включване в „широкообхватната мрежа” се отнасят до пътната, пристанищната инфраструктура и интермодалните терминали, а по отношение на железопътната и летищната инфраструктура се запазва съществуващата мрежа, обясни заместник-министърът.

По време на конференцията заместник-министър Московски допълни, че „централната мрежа” ще бъде предложена от Европейската комисия, в следствие на проучванията на наети консултанти и съществуващи проучвания, след което всички страни-членки ще обсъдят предложенията и ще имат възможност за реакция.

В рамките на конференцията той представи и приоритетните проекти в обхвата на Оперативна програма “Транспорт”. Само за тази година индикативната работна програма включва подаване на 29 проектни предложения по петте приоритетни оси на обща стойност 1,6 милиарда евро (или 80 % от общия бюджет на програмата).

Ивайло Московски акцентира, че планирането и изпълнението на проекти в дългосрочен план ще се извършва на основата на приоритетите залегнали в стратегическите документи на министерството. Сред тях са Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., Общия Генерален План за транспорта, Стратегия за внедряване на технически спецификации за оперативна съвместимост на конвенционалната железопътна система в Република България (2010-2030) и Стратегията за внедряване на Европейска железопътна система за управление на трафика (ERTMS).

Участие в конференцията, която се проведе в хотел „Шератон”, взеха министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, министърът на околната среда и водите Нона Караджова, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, заместник-ръководителя на отдел "България" в Главна дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия Карстен Расмусен и др. Организатори на събитието са в. „Капитал” и в. „Строителство и градът”.