Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Меркатор Груп с 5,2 процента ръст на приходите от продажби

През 2010 г. Меркатор Груп реализира 2 781 604 000 евро приходи от продажби, което в сравнение с 2009 г. е 5,2 процента ръст, а при постоянни валутни курсове - 6,9 процента ръст.

 

Въпреки трудната макроикономическа ситуация и спада на покупателната способност на всички пазари, на които групата присъства, през 2010 г. Меркатор Груп реализира ръст на приходите от продажби на повечето пазари, на които оперира.

Приходите от продажби на Меркатор Груп в България са се увеличили повече от два пъти през 2010 в сравнение с 2009 година. Увеличението се дължи на разрастването на веригата у нас и откриването на три нови мегамаркета през изминалата година. През 2011 година Меркатор Груп смята да продължи развитието си на българския пазар, като планира да отвори още обекти, с основен фокус в София.

Двойно е увеличението на приходите от продажби и в Черна гора, като Групата запазва своите стабилни позиции на останалите пазари, на които оперира.

Оперативната печалба на Меркатор Груп през 2010 г., преди облагане с данъци, е 40 344 000 евро и е с 15 148 000 евро или 60,1 % повече от 2009 г. или с 48,4 % повече от прогнозната за 2010 г.

През 2010 г. Меркатор Груп реализира 30 387 000 евро чиста печалба, което е с 9 268 000 евро или 43,9 % повече от 2009 г. и с 39,0 % или с 8 531 000 евро надхвърля планираната печалба за 2010 г.

2010 беше от изключителна важност за развитието на Групата на пазарите в Хърватска, Черна гора и Сърбия. На хърватския пазар двете дружества Getro и Mercator – Н приключиха стратегическо сливане въз основа на договор за закупуване на търговската дейност на хърватското търговско дружество Getro, който партньорите сключиха през декември 2009 г. Стратегическото сливане включва закупуването на търговската марка Getro и дългосрочен оперативен лизинг на 16 търговски центрове на Getro и други търговски сгради с обща площ от почти 120 хиляди кв. м.

В Черна гора дружество Pantomarket и Меркатор Груп подписаха на 30.06.2010 г. договор за стратегическо обединение, въз основа на който дружеството Mercator - CG, Черна гора, пое търговската дейност и работниците и служителите, както и взе под дългосрочен оперативен лизинг и сублизинг 77 търговски сгради, собственост на дружествата Pantomarket и Plus Commerce на пазара на Черна гора, с обща продажбена площ повече от 31 000 кв. м.

В Сърбия, в началото на август 2010 г. дружествата Mercator-S и Coka подписаха договор за стратегическо обединение, въз основа на който дружество Mercator-S, Сърбия, придоби в дългосрочен оперативен лизинг и сублизинг 22 търговски обекта на Coka Group в Подунавския регион, с обща продажбена площ над 12 хиляди квадратни метра. Стратегическото обединение включва и закупуването на запасите и оборудването, както и приемането на наетите лица в дружествата на Coka Group.

Дейностите на компанията през 2010 г. на всички пазари бяха насочени към осигуряване на възможно най-широк кръг от оферти за потребителите, с акцент върху сезонните и тематичните предложения, както и върху развитието на собствените търговски марки. Офертите са формирани в съответствие с нуждите на потребителите на всеки отделен пазар. В промоциите се включват възможно най-широк набор от продукти с цел в трудните икономически условия да бъде предоставена възможност на потребителите за по-изгодно закупуване на стоки за ежедневна употреба.

През 2010 г. Меркатор остава най-големият търговец в региона. Към 31.12.2010 г. в Групата работят 23 482 души, като от тях на пазарите извън Словения са 11 319 (48,2 %) работници. В сравнение с предходната година броят на заетите лица се е увеличил с 2 078 работници.


За Меркатор Груп:
Меркатор Груп е най-голямата компания за търговия на дребно в Словения. Тя е водещият търговец на дребно и в Черна Гора, заема второ място в Сърбия и Хърватия и е на четвърто място в Босна и Херцеговина. Към момента компанията има близо 1500 магазина и повече от 23 400 служители в страните, в които присъства. Общата площ, върху която Меркатор оперира, е 1.5 млн. м², форматите, с които работи: хипермаркети, мегамаркети, супермаркети, Cash & Carry, квартални и други специализирани търговски обекти. През 2010 г. компанията реализира приходи в размер на 2,8 милиарда евро.