Банер
Заместник-министър Русинов участва в международна онлайн дискусия за интернет имената

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов участва в онлайн дискусия, която бе организирана от Корпорацията за интернет имената и адресите (ICANN). Интернет обсъждането бе проведено от Сан Франсиско.

В него взеха участие представители на България и Гърция по повод бързата процедура за регистриране на национални домейни на азбуки, различни от латинската.

По време на дискусията заместник-министър Русинов заяви, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) ще продължи да отстоява избора на българската интернет общност за двубуквен стринг на България – бг. Той изказа резерви към оценката на българското предложение в бързата процедура, и напомни, че до момента не са ни представени ясни критерии и методика, обосноваващи отказа за регистрация на „бг”.

Аналогична бе позицията и на представителите на Гърция, които също получиха отказ да бъде регистрирано тяхното предложение за национален домейн.

Представителите на ICANN заявиха, че от тяхна гледна точка в бързата процедура са изчерпани възможностите за регистриране на домейни на националните азбуки на България и Гърция, ако са от две букви.

МТИТС ще продължи да работи в тясна връзка с интернет обществеността в посока защита на българския интерес. Министерството ще настоява и за максимално бързо откриване на нормална процедура за регистрация на домейни на азбуки, различни от латинската, с ясни правила и критерии, както и възможност за преразглеждане на решенията.