Банер
Община Бургас спечели средства за ремонт на Защитено жилище за хора в риск

Управителният съвет на „Красива България” одобри проектно предложение на Община Бургас за ремонт на защитено жилище за хора в риск. Новината пристигна на 15 март – професионален празник на социалните работници.
Общата стойност на привлеченото финансиране е 80 500 лв.
Спечеленият проект е по мярка, насочена към подобряване на условията за живот на групи в неравностойно положение и деинституционализирането им. В изпълнението ще вземат участие експерти от общинска администрация - Дирекция „Социални дейности и трудова заетост”, Дирекция „Бюджет и финанси” и Дирекция „Строителство”.

„Защитено жилище за хора в риск” се намира в гр. Бургас, ул. „Поп Грую” № 45.
Сградата е монолитна, стоманобетонна - със сутерен, партер, жилищен и тавански етаж - и е построена през 70-те години на миналия век. Застроената площ е 89,5 кв. м., с двор с обща площ 387,5 кв. м.
Защитеното жилище е с капацитет 10 места: за настаняване на пълнолетни лица, младежи и девойки, напускащи социалните институции за отглеждане на деца /например „Коджакафалията”/. В момента то работи с пълния си капацитет. Потребителите са биологични сираци или изоставени от родителите си и отглеждани институционално в социални институции в цялата страна. С предимство се ползват родените на територията на община Бургас. С настанените младежи и девойки работи екип от петима професионалисти.
Сградата се нуждае от текущ вътрешен и външен ремонт, с оглед подобряване на условията за работа с бенефициенти и подобряване на битовите условия на домуващите. Необходимите дейности за външен ремонт включват: текущ ремонт на покривната конструкция – подмяна изцяло на греди, ребра, дъсчена обшивка и хидроизолация, подмяна на счупените керемиди с нови; външно саниране, подмяна на улуците, топлоизолация, подмяна на старите тротоарни плочки около сградата с нови.
Вътрешните ремонтни дейности включват: шпакловка и боядисване на стени и тавани, настилка с теракотни плочи по подове, подмяна на врати, изработване и монтаж на прозорци от PVC, ремонт на ВиК инсталация, тоалетни, доставка и монтаж на санитарни прибори, ремонт на ел. инсталация и табло и др.