Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Учредяват дружество за новата индустриална зона

Кметът Димитър Николов предлага на общинските съветници в Бургас да гласуват за учредяването на „Логистичен и индустриален парк – Бургас” ЕАД. В съвместното дружество ще участват Община Бургас и държавната „Национална компания индустриални зони” ЕАД.

Те ще обединят усилията си за изграждане на модерна и функционална индустриална зона на територията на Промишлена зона „Север” – Бургас.
„През 2012 година ще имаме готова магистрала „Тракия” и градът става още по-важен транспортен и логистичен център. За новата индустриална зона имаме запитвания и сега, но аз се надявам на още по-голям интерес. Длъжни сме да осигурим на инвеститорите добри условия за бизнес”, смята кметът Николов.
Съгласно подготвения проект в новото акционерно дружество Общината ще участва с апорт на недвижимите имоти в избраната територия, а дружеството с финансов ресурс, необходим за изграждане на вътрешната инфраструктура.
На по-ранен етап /с решение на местния парламент/ Община Бургас извърши всички законови процедури във връзка с новия статут на имотите, а също така спечели европейски средства /2 400 000 лв./, с които бе построено локално пътно платно, осигуряващо безопасна транспортна връзка с индустриалната зона.
Подготвен е проект на устав на дружеството, съгласуван с експерти на двете страни.
Като целесъобразно към настоящия момент се предлага решение за учредяване на еднолично дружество, чийто капитал е изцяло собствен на Община Бургас. След учредяването в него ще бъде поканено като акционер държавното предприятие. По този начин Община Бургас изцяло ще определи условията за управление и участие в дружеството, което не е пречка за последващо партньорство с „Национална компания индустриални зони” ЕАД.
Новата индустриална зона е в близост до железопътно трасе. Община Бургас подава ръка на всички инвеститори, развиващи екологично чисти, високотехнологични производства, например: логистични паркове, зърнобази, производства в областта на електрониката и др.