Банер
ЕК предоставя 115 млн. евро за ИКТ проекти през 2011 г.

Сто и петнадесет милиона евро е бюджетът на петия конкурс от програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” на Европейската общност.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в сътрудничество с фондация „Приложни изследвания и комуникации”, организира днес информационен ден за научни организации и фирми, които ще кандидатстват за финансиране.

От 2007 г. досега са проведени четири годишни конкурса по програма “Подкрепа за ИКТ политики”. През 2010 г. българските организации получиха финансиране в размер на 651 530 хил. евро, бе посочено в приветствието на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов. От 33 кандидатствали държавни институции, фирми, университети и неправителствени организации, шест проекта с 8 български участника бяха успешни.

Петият конкурс е обявен на 1 март 2011 г. Краен срок за подаване на предложенията е 1 юни 2011 г. Оценка на проектите се очаква в периода юни-юли 2011 г. Проектите ще стартират в края на 2011 г.

За проекти по тема „Информационни и комуникационни технологии за ниско въглеродна икономика и интелигентна мобилност” са предвидени 24 милиона евро. Предложенията трябва да са насочени към спестяване на енергия в сградите поне 15 на сто годишно, както и за нискоенергийни и по-ефективни транспортни системи. Кандидатите за финанасиране трябва да привлекат участници от цялата верига на доставки – от индустрията, до архитектите, строителните предприемачи и крайните ползватели.

Електромобилите са една от най-ефективните възможности за радикална промяна на днешната транспортна система. Затова Петият конкурс ще подкрепи до 3 пилотни проекта на обща стойност до 7 млн. евро за тестване на градски и междуградски информационни услуги, които улесняват и подпомагат потребителите при използването на електромобили. Това са например планирането на маршрути, оптимизация на използваната енергия и презареждането, технологични решения за споделяне на автомобили в градски условия и свързани с това бизнес модели.