Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

МТИТС ще представи нови възможности за еврофинансиране на проекти в ИТ

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в сътрудничество с фондация „Приложни изследвания и комуникации”, организира информационен ден, посветен на Петия конкурс от програма „Подкрепа за ИКТ политики”

от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” на Европейската общност. В рамките на събитието ще бъдат представени тематиката и възможностите за участие на български представители в конкурса. Общото финансиране за всички участници е 115 милиона евро.

Информационният ден ще се проведе на 15 март 2011 г. от 13:30 до 17:00 часа в Представителството на Европейската комисия в България на ул. “Московска” № 9.