Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Министър Александър Цветков подписа Меморандум за разбирателство за развитието на железопътния сектор

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, президентът на Конфедерация на труда „Подкрепа” д-р Константин Тренчев и изпълняващият длъжността президент на

Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров подписаха Меморандум за разбирателство за развитието на българския железопътен сектор в късните часове на 10 март.

Меморандумът бе подписан след като ръководствата на финансово „Холдинг Български държавни железници” ЕАД и ДП „НКЖИ” и синдикатите парафираха стачни споразумения.

В Меморандума са заложени мерките и приоритетите за развитието и модернизацията на железопътния транспорт у нас.

Министър Александър Цветков потвърди, че разходите за персонал ще се редуцират приоритетно чрез пенсиониране и естествено текучество.

Провеждането на мерките по преструктурирането и финансовото стабилизиране на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД и ДП „НКЖИ” ще се извършва след задължителни консултации със социалните партньори.

Съвместно с Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика е подготвен План за действия за социална адаптация и обучение на персонала за запазване на заетостта оптимизация на персонала.

Основната цел е да се стабилизират и да се оздравят финансово „Холдинг Български държавни железници” ЕАД и ДП „НКЖИ”, за да може България да има една европейска, сигурна и бърза железница.

В Програмата за реформа е планирано постепенно повишаване стандарта на пътническите влакове, подобряване условията на труд на персонала и постигане на по-високо социално ниво на железничарската професия.