Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Корейски ИТ технологии за българското е- управление ще бъдат използвани в обучителен център

Корейско ноу-хау ще подпомага развитието на българското електронно управление. Това предвижда Планът за работа на Центъра за сътрудничество в информационните технологии, който бе създаден след подписване през 2010 година на Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните

технологии и съобщенията и Министерството на публичната администрация и сигурността на Република Корея. Сътрудничеството между двете държави в областта на електронното управление бе обсъдено на симпозиум, на който присъстваха заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов, посланикът на Република Корея у нас Чън Би-хо и водещи специалисти в сферата на електронното правителство.

През 2011 година в центъра ще бъдат разработени пилотна система за модерна инфраструктура на електронното правителство, технологична рамка за е-услуги, изследване и препоръчване на добри практики.

Българо-корейският център се ръководи от управителен съвет с представители на министерствата на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на образованието и науката, на Софийския университет „Климент Охридски” и корейски експерти. Към центъра е учреден и консултативен съвет, в който са включени експерти от държавната администрация, академичните среди и браншови организации.