Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

В Долно Езерово заработи съвременна канализация за 6 млн. лв.

Кметът на Бургас Димитър Николов, министърът на околната среда и водите Нона Караджова и заместникът й Ивелина Василева прерязаха лентата на новоизградената канализация в квартал Долно Езерово.
Тя е с дължина близо 10 км. и отговаря на всички съвременни изисквания за диаметър и дълбочина на полагане на тръбите.

Изградени са още 229 броя улични ревизионни шахти от сглобяеми елементи в трасето на канализацията и Канална помпена станция за битови отпадъчни води - проектирана с капацитет да поема цялото количество на отпадъчни води на квартала, с дебит над 70 л/сек. Тласкател с дължина 3 155 м. отвежда отпадъчните води от КПС-Долно Езерово до ГПСОВ – Бургас. Асфалтовата настилка на улиците, под които е минала новата канализация, е възстановена.
Предвижданията са инвестицията по изграждане на канализация и КПС с тласкател да намали с почти 39 000 куб. м. за година количеството на замърсените води, генерирани от различни източници в квартала.
Новата за Долно Езерово придобивка стана факт след спечелен от община Бургас проект по оперативна програма „Околна среда”, на стойност 6 млн. лв.
На откриването присъстваха и зам.-кметът на община Бургас по евроинтеграция и екология Атанаска Николова, председателят на Общински съвет – Бургас Снежина Маджарова, директорът на РИОСВ – Бургас Бойчо Георгиев, народни представители и общински съветници.
„Строителството се случи в тежък период, по време на наводненията в Долно Езерово от началото на 2010 г., когато много домакинства пострадаха от обилните дъждове, снеготопенето и покачването на водите на езерото Вая. Въпреки всичко, със съвместните усилия на общинската администрация и упоритостта на изпълнителите, строително-монтажните дейности приключиха успешно. Новата канализация ще пази квартала от евентуални нови наводнения. В единодушие с местния парламент поехме и съфинансирането на домовите отклонения, така че не се наложи жителите на Долно Езерово да платят и стотинка. Проектираме и търсим финансиране за още такива проекти – канализация в Горно Езерово, Черно море и Рудник, к-с „Меден рудник”, Сарафово, Крайморие. Надявам се министър Караджова да съдейства за по-бързото им одобряване и изпълнение”, заяви кметът Димитър Николов.

 „Радост е за мен за присъствам в Бургас по такъв повод. Това е първият обект, на който съм направила първа копка, а сега го откривам. Община Бургас има голям административен капацитет. Реализираните водни проекти и проекти по околна среда на Бургас са за над 200 млн. лв. Новите също са с много високо качество и аз не се съмнявам, че ще бъдат реализирани”, отговори министър Нона Караджова.