Банер
Автоматичното ползване на 20-те най-търсени регистри на данни ще спестява над 80 млн. лева годишно

Разработването на автоматични електронни услуги за 20 от най-ползваните регистри като търговския, имотния, кадастъра и гражданското състояние, както и свързването им за обмен на данни между администрациите, ще спестява над 80 милиона годишно. Това заяви заместник-министърът на транспорта,

информационните технологии и съобщенията Първан Русинов при откриването на Дванадесетата регионална конференция по електронно управление.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е заложило около петдесет мерки в проекта на пътна карта за изпълнение на Стратегията за електронно управление. Една от ключовите инициативи е въвеждане на е-идентичност на гражданите, каза още Първан Русинов.