Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2011 ГОДИНА

По предварителни данни на НСИ през януари 2011 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни , бележи намаление от 0.8% спрямо предходния месец .
През януари 2011 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция показва спад

от 12.4% в сравнение със същия месец на 2010 година.

Месечни изменения
През януари 2011 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището на предходния месец, като продукцията от строителство на сгради намалява с 0.7%, докато гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.2% .
Годишни изменения
На годишна база намалението на строителната продукция през януари 2011 г. се определя предимно от отрицателния темп в сградното строителство, където спадът е 14.5%, изчислен от календарно изгладени данни, а при гражданското/инженерното строителство намалението е 5.8% .