Банер
ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЯНУАРИ 2011 ГОДИНА

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през януари 2011 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени отбелязва ръст от 2.1% в сравнение с предходния месец.

През януари 2011 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от същия месец на предходната година.

Месечни изменения
През януари 2011 г. оборотът нараства спрямо предходния месец в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.4% и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.2%. Спад се наблюдава в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 6.2%, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 6.0%, и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 0.4%.

Годишни изменения
Оборотът през януари 2011 г. нараства в сравнение със същия месец на предходната година в три основни групи дейности - търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.0%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.7%, и търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с 0.8%. В търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника се наблюдава намаление съответно с 5.9, 4.0 и 3.8%.


Методологични бележки

Месечните индекси на оборота отразяват краткосрочните изменения в стойността на показателя между два сравнявани периода по съпоставими цени. Информацията може да бъде използвана за оценка на текущото състояние и тенденциите в развитието на търговския сектор, а също и за краткосрочни прогнози.
За изчисляването на индексите се извършва наблюдение на търговските предприятия, като се използва представителна извадка, формираща около 70% от годишните приходи на наблюдаваната съвкупност.
Месечните индекси на оборота се изчисляват при постоянна база 2005 г. чрез сравняване на стойността на продажбите по съпоставими цени. Влиянието на цените се елиминира чрез дефлиране на оборота, като се използват индексите на потребителските цени.
Индексите на оборота в базата данни от 2000 г. са преизчислени по КИД - 2008, пребазирани към новата базисна 2005 г. и са публикувани в интернет сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=5).