Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Две събития, насрочени за днес 7 март в Община Бургас

- От 12.00 часа на 7 март в Заседателната зала на Община Бургас ще започне пресконференция по темата за ремонта на главната улица „Александровска”. Има много въпроси, зададени както от вас, така и от други граждани, относно срокове, качество на строителството, произход на материалите и т.н. Отговорите им ще научите от представител на фирмата – изпълнител „Трейс Бургас”, проектанта Петко Йовчев, представител на надзорната фирма „Трафик Консулт”, представители на общинска администрация, в лицето на Веселина Илиева – главен архитект, Чанка Коралска – началник отдел „Строителство”, Руска Бояджиева – директор на дирекция „Евроинтеграция”.


- На 7 март /понеделник/ 2011 г. кметът Димитър Николов официално ще открие обновената спортна площадка Дом „Надежда” /зад хотел „Атаген”/. Церемонията по повод приключване на строително - ремонтните работи по благоустрояването на обекта ще започне в 13,00 ч.
Обектът бе изпълнен в рамките на проект „Благоустрояване на общественозначими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.