Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Райфайзенбанк отпусна финансиране за 13 милиона лева на Община Плевен

Райфайзенбанк (България) ЕАД отпусна дългосрочен инвестиционен кредит на Община Плевен на стойност 13.4 милиона лева. Срокът на кредита е 10 години, като банката бе избрана да финансира общината след проведена процедура по Закона за обществените поръчки, при която бе класирана на първо място.

Средствата от кредита ще се използват за финансиране на инвестиционни проекти на община Плевен - основен ремонт и рехабилитация на улици в гр. Плевен и населените места в общината, изгражадне на общински плувен басейн, отводняване на подпочвени води в с. Бохот и изграждане на енергийно ефективно улично осветление.
Плевен заема централната част на Дунавската равнина и е разположен на почти еднакво разстояние от река Дунав и Стара планина. Градът се намира на 170 км от София. Плевенска област е с 350 000 жители, от тях 140 000 населяват самия град и така го превръщат в силно урбанистичен център и седми по големина град в България. В общината има 25 населени места. По последни данни от Бюрото по труда, равнището на безработицата за Община Плевен е около 7%.