Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Общината нареди на трима директори да си ремонтират детските градини

Съвместна проверка на хигиената и общата поддръжка в детските градини извършиха днес служители на Община Бургас и РИОКОЗ. В отговор на родителски сигнали бяха посетени ЦДГ №7 „Синчец”, ОДЗ №10 „Славейче” и ЦДГ №5 „Златна рибка”.
В първите две детски заведения е установено наличие на влага и мухъл. Сигналът за „Златна рибка” е за остаряла материална база, най-вече леглата. На директорите, допуснали да се стигне до това положение, ще бъде наложено дисциплинарно наказание по кодекса на труда.

Община Бургас направи предписания до трите детски градини, да заложат в тазгодишните си делегирани бюджети средства за отстраняване на нередностите. Ако до лятото поставените им задачи не бъдат изпълнени, директорите ще бъдат наказани повторно.Днес беше направена и проверка на ученическите столове в ОУ „Княз Борис”, ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Иван Вазов”, ОУ „Братя Миладинови”, ОУ „Георги Бенковски”. Във всяко от тези училища храната се осигурява от различна фирма. Не са направени никакви отрицателни констатации.
Скоро ще бъде публично оповестен графикът за обществено обсъждане на делегирания бюджет’2011 на всяка детска градина в Бургас. Родителите могат да присъстват на тези срещи и да влияят при разпределението на средствата по приоритетност.