Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Райфайзенбанк стартира нова кампания по Детски депозит . Банката е генерален спонсор и на проекта на БНТ за избор на любима детска книжка “Малкото голямо четене”.

Всяко дете, на чието име се открие детски депозит от 28.02.2011, получава еднократно подарък – книжка с любими български приказки. Подаръкът се предоставя до изчерпване на количествата

Райфайзенбанк стартира кампания, в рамките на която при откриването на Детски депозит до края на месец юни 2011 г. клиентите получават подарък детска книжка – “23 български приказки с поука” или “Приказките на баба”. В унисон със старта на кампанията по детския депозит Райфайзенбанк е и генерален спонсор на кампанията на БНТ за избор на любима детска книжка на българите - “Малкото голямо четене”.

Детският депозит е предназначен за спестяване на името на дете на възраст до 18 години и може да бъде открит от родители, настойници или трети лица, а крайният срок на действие на депозита е навършването на пълнолетие на детето.

“Кампанията за Детския депозит, която стартираме, предлага на нашите клиенти не само изгоден спестовен продукт, заедно с подарък - детска книжка с любими български приказки; тя е и в унисон със спонсорството на Райфайзенбанк за проекта на Българската национална телевизия "Малкото голямо четене", като част от политиката на банката за подкрепа на значими за обществото ни каузи", коментира Ани Ангелова, изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

Минималната сума за откриване на Детски депозит е 100 лева, 50 евро или 50 щатски долари, като годишният лихвен процент възлиза на 6.20% за депозити в лева, 3.70% за депозити в евро и 2.45% за депозити в щатски долари. В края на всяка календарна година лихвата се натрупва към сумата на депозита, което носи на клиента по-висока доходност.Детският депозит се предлага без такси за откриване, довнасяне на каса и теглене на падеж. По Детския депозит може да се довнася по всяко време, включително и от лица, различни от този, който е открил депозита. Довнасянето може да бъде направено на каса, чрез банков превод или чрез системата за онлайн банкиране Райфайзен Онлайн.

При предсрочно прекратяване Детският депозит се олихвява за действителния брой дни с лихвения процент по Детския депозит, съгласно действащия към момента лихвен бюлетин.