Банер
СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2011 г.

Вече четири поредни години Столична община стимулира развитието на културата в София като финансира събития чрез Столична програма “Култура”, която наследи стартиралата през 2007 г. Меценатска програма „Култура” на Общината.

Основните цели на Програмата са да подкрепи създаването и достъпа на всички граждани до разнообразни културни практики на територията на София и до стойностни образци на културата в различните й форми,

да насърчи развитието на конкурентноспособен културен продукт,като оказва подкрепа на проекти на конкурсен принцип при равнопоставеност на различните субекти на културата.

През 2011 г. Столична програма “Култура” е насочена към кандидатстването на София за европейска столица на културата за 2019 г. Програмата дава възможност за реализация на проекти, които обогатяват и разнообразяват културния живот на столицата с иновативни подходи и осигурява устойчивост на вече утвърдени културни и творчески инициативи; проекти, които спомагат за децентрализацията на културния живот от център към периферия, културни събития на открито и естетизиране на нови културни пространства в София; проекти, които утвърждават добрите европейски практики, насърчават културния обмен и позволяват приобщаване към европейските ценности; проекти, които създават условия и позволяват равен достъп до културата, изкуствата и техните практики на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното включване в културните процеси; проекти, които насърчават развитието на младежта и активното й включване в културния живот на столицата; проекти, които социализират обществено значими прояви чрез електронните медии; проекти, развиващи любителското творчество и творчеството за деца; проекти, свързани с индивидуално или групово участие на български граждани в различни форуми на изкуствата и културата в чужбина; дебютни проекти в областта на театър, музика, кино, танц, пластични изкуства и литература.

За сесията на Столична програма „Култура” през тази година е актуализирана документацията за кандидатстване по образец на европейските програми.

През 2011 г. проекти ще се приемат от 1 до 31 март. Ще се кандидатства по девет приоритета, обхващащи различните видове изкуство, както и любителско изкуство, детско творчество и др.

Традиционният бюджет от 1 млн. лв. на Столична програма „Култура”, тази година е завишен с решение на Столичен общински съвет с още 1 млн. лв., за Приоритет 8 „Историческо наследство, социализация на недвижими паметници на културата и културни традиции на столицата”.

СП "Култура" се ръководи в дейността си от принципите на прозрачност, равнопоставеност на кандидатите и обективност при подбора и оценката на проектите. Програмата съфинансира до 80 % от бюджета на целия проект, а кандидатстващата организация трябва да притежава 20 % от сумата, необходима за реализацията на проекта.

Подробна информация (Правила за работата на СП “Култура”, приоритети и формуляри за кандидатстване за 2011 г.) е публикувана в сайтовете на Столичен общински съвет – www.sofiacouncil.bg и на Дирекция „Култура” на Столична община – www.sofiaculture.bg.