Банер
Виенски архитектурен център - за туризма, който не унищожава това, от което живее

Все повече хора пътуват по-често, по-далеч и за по-кратко време. Какво въздействие оказват желанията за почивка върху застроената среда, социалната структура и изменението на климата? Как можем да си представим туризъм, който не унищожава това, от което живее? Това са част от темите на изложбата във Виенския архитектурен център.

Туризмът носи печалби, просперитет и космополитизъм дори в най-отдалечените райони, като по този начин предотвратява емиграцията. От друга страна, това води и до отрицателни ефекти като струпване на хора, влияние върху околната среда и повишаване на цените на земята. Горещите туристически точки страдат от наплива на посетители, докато други места остават назад. Чрез илюстрации, примери и конкретни данни изложбата във Виенския архитектурен център, която може да бъде разгледана до 9 септември, показва взаимовръзката между туризма и икономическата експанзия, увеличаващите се CO2 емисии и емиграцията на местното население поради прекомерните разходи за жилище и живот, особено след като туристическите места за настаняване се използват все повече като инвестиционни възможности.
Изложбата хвърля светлина върху ключови аспекти на туризма като мобилност, градски туризъм, взаимодействие със селското стопанство и изменението на климата. Търсят се отговори на въпросите дали и как се планира развитието на туризма. Как можем да преразгледаме туризма във времена на климатична криза, войни, заплахи от нови пандемии, липса на професионална работна сила и настоящата енергийна криза и как да го насочим към по-устойчиво развитие? Каква роля играят пространственото планиране и архитектурата? Преди всичко обаче изложбата търси потенциал за трансформация.
Местни и международни примери представят иновативни подходи за решаване на проблема. Един от добрите примери е инициативата "Планинско училище" в Северен Тирол. То организира курсове, чиято цел е опазването на планинските пасища в района. По време на тази своеобразна почивка участниците се научават на основни неща, като ръчно косене на планински пасища и построяване на навеси и дървени ограждения. Многобройните успешни примери събуждат апетита за един вид почивка, която вече не следва единствено потреблението и печалбата.
Снимки:
Изложба във Виенския архитектурен център © Lisa Rastl
Планинско училище в Северен Тирол © TVP-Wipptal / Johannes-Bitter
Северно море: Крайбрежните морски плитковини при прилив в Северно море са застрашени от покачването на морското равнище. Трите засегнати страни, Германия, Дания и Холандия, обединиха усилията си за ефективно опазване на крайбрежието и природата. © WWF / Hans-Ulrich Rösner
Венеция: Някои от градовете, които са най-тежко засегнати от круизните кораби, вече са намерили решение. Снимки като това са нещо от миналото. От август 2021 г. круизните кораби над определен размер вече нямат право акостират във Венеция. © Steve Varni

Съобщи: АФБ, А.Титянова