Банер
Виенска платформа за настаняване предлага жилища на достъпни цени

Платформата за настаняване помага на възрастните виенчани при намирането на подходящи съквартиранти. Младите получават жилища на достъпни цени, а съжителството на различни поколения е от полза и на двете страни.

Достъпните жилища са тема, която е особено актуална в големите градове. През 2015 г. в австрийската столица беше създадена инициативата "Да живеем заедно". Основната идея на инициативата беше създаване на възможности за съжителство на хора от по-възрастното поколение с по-млади. От тази идея през 2019 г. е създадена нова онлайн платформа, наречена с немско-английската дума "Wohnbuddy" – от немския глагол "живея" и английската дума за приятел. Тя посредничи между поколенията за намиране на жилище на достъпни цени и подходящи съквартиранти. Освен това платформата дава възможност за нова форма на съжителство в домове за възрастни хора. Така свободните стаи в домовете могат да се предлагат и на млади хора на достъпни цени.

Как работи платформата?

Платформата може да се използва както от търсещи квартири, така и от предлагащи. Възрастта не е определяща, важно е младите хора да са готови да живееят с по-възрастните си съквартиранти, а те от своя страна да предлагат достъпни квартири под наем. Най-важното е готовността на съквартирантите да се подкрепят взаимно, като това се договаря предварително.
Иновативният виенски модел се основава на различни статистики, които показват, че такава платформа е изключително необходима. Така например във Виена живеят 200 000 студенти, които разполагат със средно по 870 евро на месец, а наемите във Виена са се увеличили с 43 % в периода от 2008 до 2018 г. Освен това в града има над 90 домове за възрастни хора, където има и незаети стаи. Почти 30 % от хората над 60-годишна възраст са изложени на риск от бедност или социално изключване. В същото време повечето от тях живеят в жилища от около 70 квадратни метра. Следователно, както възрастните, така и младите имат полза от тази концепция.
Съобщи Тони Титянова, Агенция Форум България
Допълнителна информация: https://www.wohnbuddy.com/
Снимки © Wohnbuddy