Банер
Виена - училище на колела е временно алтернативно решение

Преместваемото модулно училище е иновативен виенски проект. То може да бъде демонтирано за много кратко време и да бъде отново монтирано и използвано на друго място, където има недостиг на места в училище.

Необходимостта от нови училищни сгради в австрийската столица непрекъснато расте. Община Виена се стреми да реши проблема чрез различни мерки. В града се строят нови училища, разширяват се и се модернизират старите, а използаването на мобилното модулно училище, наричано галено "Монти", представлява иновативно и гъвкаво решение на проблема. Името идва от улицата Монреалщрасе в 16-и район Отакринг, където първоначално се е намирало училището. След две години този успешен проект се премества в 21-ви район и се превръща в целодневно училище.
Преместваемата сграда отговаря на всички изисквания за съвременно учебно заведение и на стария си адрес разполага с шест светли класни стаи, просторни общи помещения и зони за почивка. В нея има и учителска стая, санитарни помещения, гардеробна и портиерна, както и складови помещения. Сега мобилното училище бързо и с минимални усилия ще бъде преместено на новото място и приспособено към нуждите на новото училище. Сградата ще бъде разширена, за да се превърне в целодневно училище с пет класни стаи, а към него ще бъдат построени столова и кухня. Освен това на покрива ще бъде инсталирана фотоволтаична система. Очаква се "Монти" да остане на новото си място около пет години, тъй като засега в този район има недостиг на местата в училище. След това сградата може да се демонтира отново в най -кратки срокове и да се да се премести там, където е необходимо.
Заместник-кметът на Виена по образованието, Кристоф Видеркер, отбелязва, че успехът на този иновативен проект е доказателство за гъвкавостта на виенската образователна система. Системата на мобилното училище е разработена по поръчка на Община Виена от строителната фирма "Винер Инфращруктурпроект ГмбХ", която е част от общинския Виенски холдинг.
Съобщи Тони Титянова
Снимки: David Bohmann