Банер
35 млн. евро за спасяване на бизнеса във Виена

Община Виена и Виенската стопанска камара реагират на настоящата трудна ситуация, причинена от разпространението на коронавируса, със социален пакет за подкрепа на малкия и среден бизнес в австрийската столица. Целта е да се помогне бързо и без излишна бюрокрация, за да се предотвратят фалити на фирмите и уволнения на техните служители, заяви в неделя кметът на града Михаел Лудвиг.

В този труден момент общината и бизнесът работят заедно, за да се смекчат последствията от кризата. Подкрепата е предназначена за едноличните търговци, както и за малките и средни фирми.

Община Виена и Стопанската камара въвеждат незабавни мерки за фирмите, засегнати от разпространението на коронавируса
Част от първия пакет са:
• 12 млн. евро гаранции за осигуряване на ликвидността на малкия и среден бизнес във Виена
• 20 млн. евро спешен фонд за еднолични търговци и малки фирми. От този фонд фирмите с по-малко от десет служители могат да получат финансиране в случай на спад на оборота с над 75%, а при спад на оборота до 50% могат да кандидатстват за съфинансиране на наема.
• Увеличение с 3 млн. евро на средства на Виенския фонд за насърчаване на заетостта. Виенските компании вече се сблъскват с проблема за временно съкращаване на персонал. Виенският фонд за насърчаване на заетостта заедно с Виенската агенция по заетостта предлагат различни възможности за подкрепа, като например включване на служителите в курсове за повишаване на квалификацията с откъсване от работа или въвеждане на намалено работно време за определен брой служители.
Допълнителни мерки ще бъдат представени подробно в сряда, 18 март 2020 г., след срещата на социалните партньори във виенското кметство.
Съобщи Тони Титянова
Снимка: AntonTy, Pixabay