Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Концентрацията на фини прахови частици във Виена е намаляла наполовина в последните 7 години

Миналата седмица в много части на Централна Европа въздухът беше замърсен, като причина бяха минусовите температури в комбинация със сухия въздух и ниската скорост на вятъра. Подобни бяха атмосферните условия и във Виена, но стойностите на фините прахови частици, измерени на 25 януари там, бяха по-ниски от допустимите.

През последните седем години Виена стабилно поддържа стойности по-ниски от допустимите норми за концентрация на фините прахови частици в ЕС, а в сравнение с 2003 г. средните стойности са намалели наполовина и са под 40 µg/m3. За това допринасят множеството мерки за подобряване на качеството на въздуха, които общината разработва и успешно прилага. Сред тях са разширяването на мрежата на обществения транспорт, управлението на паркинги, използването на превозни средства с ниски нива на емисиите, термичното саниране на жилищните сгради, екологичното строителство, разширяването на топлопреносната мрежа и екологично чистото централно отопление. Не на последно място важна роля в намаляването на ФПЧ играе и ефикасното снегопочистване. През последните години Виена значително намали използването на чакъл за обработка на заледените пътища и прилага вместо това влажно солно пръскане. И ако през зимата на 1995 г. отдел "Чистота" е използвал 133 500 тона чакъл, през 2002/2003 – 28 000 тона, а през изключително тежката зима на 2012/2013 г. със снежна покривка от 121 см са били пръснати едва 1165 тона. Принос към повишаването на качеството на въздуха има и използването на електромобилите в австрийската столица, като до 2020 г. за тях там ще бъдат изградени още 1000 зарядни станции – съобщиха от Ойроком-ПР,Бюро за международни връзки на Община Виена. Проучванията показват, че ¾ от ФПЧ във Виена са донесени от далечни разстояния и едва ¼ се дължат на уличния трафик, строителните дейности и некачествените горива за битово отопление в града.
Снимка: MA 48