Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

НАД 1500 УЧЕНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ПРАЗНЕНСТВОТО „МАРТЕНИЦА“ В ГР. НИКОЛАЕВ, УКРАЙНА

На 1 март 2012 г. в Специализираното училище №22 гр. Николаев (Украйна) бе организирано празненство «Мартеница» по повод Баба Марта. Учебният ден започна по особен начин. Преди уроците бе проведено общо събрание на учениците, по време на което те са запознаха с

особеностите на честването на Баба Марта. Над 1500 ученици получиха мартенички, които бяха предварително изработени от училищния «Евроклуб». По време на междучасията звучеше българска музика. А след занятията децата украсиха училищния двор с мартенички.
Денис Жело, председател на Николаевския съюз на българската младеж, зам.председател на Николаевския градски съвет на националните общества:
«На 1 март 22-то училище прие български облик. Мероприятието по повод Баба Марта е първата съвместна инициатива на Николаевския съюз на българската младеж и на училищния «Евроклуб», която е част от Проекта «Всичко за България». Проектът ще продължи 4 месеца като през това време ще се проведат кръгли маси, младежки конференции, срещи с български писатели, историци. Планира се също така да бъде организирано посещение на Музея на българската култура и Българския център «София», които се намират в Микрорайона Терновка на гр. Николаев, където живеят много българи. Към края на проекта ще се проведе отчетна конференция и ще бъде отворено Българско неделно училище.
Приятно ми е да отбележа, че в мероприятието взеха участие ученици от най-различни националности заедно с техните родители и учители. Те с голям интерес се включиха в хорото.
Провеждането на подобни мероприятия укрепва междунационалните отношения и популязира бъларската култура. Искам да изразя своята благодарност на Петр Михайлович Богун, директора на училището, който винаги подкрепя нашите инициативи».