Банер
Трансграничен фестивал във Враца ще покаже културата, обичаите и традициите от двете страни на българо-сръбската граница

Фестивалът ще се проведе от петък до неделя - 2-4 юли 2021 г., в местността „Вратцата“ край Враца. Той се организира от Община Враца по проект QuesTour - Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България и Сърбия, CB007.2.13.225, в който тя е партньор. Водещ партньор на проекта е Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, партньор от Сърбия ЕНЕКА, Ниш.

Участниците са танцови и певчески групи за автентичен, стилизиран и обработен фолклор, сред които 30 български и 10 сръбски изпълнители и изложители.
Освен възможност за изява на певци, танцьори и изложители от двете страни, събитието ще даде възможност за създаване на трансгранични връзки, културен обмен и обмен на добри практики. Сред основните цели на инициативата са да бъде повишена стойността на традициите и занаятите в трансграничния регион и подкрепено предлагането чрез общи туристически продукти и услути.
Фестивалът ще покаже части от културата, обичаите и традициите на местните общности от двете страни на границата - народна музика и танци, занаяти, местни ястия и др. Ще има майстор тюфекчия, който ще покаже реставрирано старинно оръжие. Майстор грънчар пък ще запознае посетителите с антична керамика и копия на исторически предмети. Професионален готвач ще приготви традиционни ястия от Северозападна България. А храната за душата ще бъде осигурена от писателя и разказвач на колоритни истории за обичаите, традициите и културата на тази част от страната ни - Стоян Николов – Торлака. Ръчно изработени битови и арт сувенири, кошници и панери от хартия, накити от глина, естествени камъни и сувенири от природни материали, 3D изделия от хартиени ленти допълват списъка с уникални творби, които посетителите ще могат да видят.
Сръбската страна ще бъде представена от няколко винарни и места за етно туризъм. Ще бъде показано и производство на млечни продукти по съхранена вековна традиция, както специален вид колбас, т. нар. гладена наденица, а също и традиционен начин за приготвяне на концентрирани алкохолни напитки. Сръбските участници ще се представят чрез онлайн връзка.
На сцената на фестивала ще се качат редица фолклорни състави - Танцова формация „Стрешер“ от с. Горно Озирово, общ. Вършец; Клуб „Музика” – Младежки духов оркестър от с. Бутан, обл. Враца; Фолклорна група от Средно училище „Отец Паисий“ от Враца.
Освен концертната програма и участието на изложителите, фестивалът ще предложи и различни атракции и други дейности по интереси - занаяти, фолклор, история.
Богатата програма на събитието е насочена както към широката общественост, така и към представителите на туристическия сектор - фирми, неправителствени организации, местни власти. То ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки и изисквания, свързани с превенцията на COVID – 19.
Проект QuesTour е създаден, за да разкрие непознатото културно-историческо и природно богатство на трансграничния регион България-Сърбия, да популяризира неизвестните туристически обекти и да насърчи устойчивия туризъм. Повече информация на платформата и Фейсбук страницата на проекта.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на неговия автор и Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ (www.bg-guide.org) и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020.

Национален туристически клъстер "Българският пътеводител"