Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Качеството на живот в планинските райони

На 9 октомври 2020 година от 16.00 ч. в Парк хотел Москва в град София ще се проведе и кръгла маса на тема «Качествето на живот в планинските райони», организирана по инициатива на Българската асоциация за развитие на планинските общини в Република България съвместно с Българската академия на науките и изкуствата.

Програмата на форума е наситена с креативни и иновативни стратегии за насърчаване на активното учене сред малцинствените общности и провеждане на продължително обучение и самообучение на възрастни лица със социално-значими заболявания с цел повишаване на качеството на живот и достойно стареене на нацията.
Основните теми, които ще се дискутират, са свързани с предизвикателствата, пред които са изправени местните власти в областта на профилактиката на социално-значимите заболявания в условията на здравната реформа, социалното и инфраструктурно развитие и увеличаващата се нужда от приемането на ново законодателство, засягащо планинските региони. Събитието представлява своеобразен форум за размяна на идеи, мнения и информация за бъдещо развитие, както и на добри европейски практики.
Ще бъдат обсъдени възможностите за насърчаване участието на гражданското общество на регионално и местно ниво в диалога за професионално обучение като фактор за преодоляване на последиците от пандемията от Коронавирус. Участниците ще се опитат да отговорят на въпроса - как да направим успешни програмите за насърчаване на здравеопазването при по-възрастни хора. Ще се дадат препоръки за насърчаване на здравни инициативи в областта на профилактиката на социално значимите заболявания и повишаване на качеството на живот. Форума ще завърши с представяне на възможностите на публично-частното партньорство за повишаване на качеството на живот. 

Съобщи Тони Титянова